MS Winistorf-Seeberg - B-Mannschaft

24.04.2022

Bi liechtem Räge het üsi B-Mannschaft daheime gäge Winistorf-Seeberg B knapp ide Punkt u Nummero verlore. Mir hei im erschte Umgang nacheme Usfau vom Leuenberger Roger no e Spiler weniger im Riis gha. Mit sehr guete 66 Punkt houtsech Hertig Simu bide Einzuschleger die 26 Rangpunkt.

HG Unterfrittenbach-Emmenmatt B: 2 Nr. 570 Punkt

HG Winistorf-Seeberg B: 2 Nr. 642 Punkt